Vinkling för optimal estetik

När Cresco™ används går det att vinkla skruvhålen och på så sätt kompensera för en mindre gynnsam placering av implantatet. Detta ger dig den flexibilitet du behöver för uppnå optimala estetiska resultat – utan de extrakostnader och komplikationer som kan uppstå vid användning av vinklade distanser.

Skruvhål

Huvudskälet till att undvika skruvretinerade implantatbroar var tidigare risken för sämre estetiska resultat

 

 

 

Skruvhål, angulated framework

 

Med Cresco™ kan skruvhålen vinklas upp till 17°.

 

 

 

 

Vaxrör

 

Vinklingen av skruvhålen görs med hjälp av vaxrör.