Fakta bakom siffrorna

Fakta bakom siffrorna

Mer än 2000 patienter har ingått i de mer än 40 publicerade artiklar, och som det har nämnts tidigare visar resultaten en genomsnittlig förändring av marginala bennivån på 0.3 millimeter första året efter installationen och samma nivå kvarstår efter fem år. Men när vi sammanställde våra data och jämförde med gällande standardnorm och Astra Tech System™ nivå beslöt vi oss för att sätta ribban ännu högre. För att uppnå ett högt vetenskapligt värde lade vi till fem viktiga kriterier som Astra Tech Implant Systems artiklar måste uppfylla:

– radiologiska studier
– prospektiva studier
– implantat med MicroThread™
– kompletta kohortstudier
– användning av standardprotokoll för implantatkirurgi

(studier där augumentationsteknik har använts och där implantat har placerats i extraktionsalveoler inkluderades inte)
Efter att ha uppfyllt dessa kriterier återstod tolv artiklar som redovisas nedan. De representerar ungefär 400 patienter med uppföljningstider på 1, 2, 3 samt 5 år och bekräftar det exceptionella resultatet.

När siffrorna som visar resultatet för Astra Tech Implant System presenterades för Tomas Albrektsson, professor i biomaterialforskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och tillika en av författarna till artiklarna från 1986,1993 0ch 1997 sade han i en press release*:

“Den begränsade benförlusten som dokumenterats med Astra Tech implantsystem indikerar att det är dags att revidera vår standard från 1986. En ny norm borde kanske enbart acceptera hälften så stor benförlust än den tidigare normen för en tandimplantatbehandling ska anses lyckad”

Det är verkligen dags att sätta en ny standard.

* Unika långtidsdata presenterade: Astra Techs tandimplantat utmanar marknadens standard, 4 juni, 2008