Varför acceptera benförlust?

För en lyckad implantatbehandling med ett bestående estetiskt resultat är det absolut nödvändigt med en frisk mjuk och hård mjukvävnad. Den friska vävnaden är en förutsättning för en bevarad margial bennivå som i sin tur är en förutsättning för ett lyckat estetiskt resultat. 

Med rätta förutsättningar sköter naturen själv den största delen av detta arbete. Astra Tech Implant System™ är designat för att ge naturen dessa förutsättningar, tack vare att samtliga detaljer samverkar för ett pålitligt kliniskt långtidsresultat. Det är till och med så att systemet kan idag visa på en oöverträffad vetenskaplig dokumentation när det gäller bevarande av det marginala benet och mjukvävnadens kondition.