Facilitate™ Software

Facilitate™ Software

Data från CT-scanningen måste bearbetas innan den kan användas i planeringsprogrammet. Du kan antingen göra det på egen hand eller beställa tjänsten från tredje part.

The Facilitate™ Software finns tillgänglig i följande versioner:

Facilitate™ Pro
Facilitate™ Pro innehåller allt du behöver för att bearbeta dina resultat från CT-scanning och för att planera ingreppet.

Facilitate™ Planner
Facilitate™ Planner Planner innehåller samma funktioner som Facilitate™ Pro med undantag för bearbetning av CT-scanresultat.

Facilitate™ View
Facilitate™ View är ett överblicks- och kommunikationstillval som är helt kostnadsfritt.