En nödvändig symbios

Att bibehålla den marginala bennivån är en förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat, både vad gäller funktion och estetik. Ändå förefaller det vara en vedertagen sanning att ”lite” benförlust måste man räkna med när man behandlar med implantat. Vissa implantattillverkare påstår till och med att benförlust är något positivt och att detta skapar den biologiska vidden. På Astra Tech har vi aldrig acceptert detta resonemang, för det finns ingen anledning för vare dig eller din patient att acceptera benförlust.

Att bevara benvävnaden och att skapa den biologiska vidden runt distansen handlar ytterst om attt ge rätt stimulans av den hårda vävnaden och att skapa förutsättningar för en frisk mjukvävnad. Liksom i den allmänt kända frasen ”Vad kom först, hönan eller ägget?” är en frisk mjukvävnad och en stabil benvävnad ömsesidigt beroende av varandra. Den ena existerar inte utan den andra. Samtidigt som en av mjukvävnadens uppgifter är att skydda benet, så behövs en stabil bennivå för att understödja mjukvävnaden – alltså en nödvändig symbios.