Astra Tech Implant System™

Astra Tech BioManagement Complex™
För att uttrycka det enkelt, med Astra Tech implantatsystem, är estetik integrerat i implantatets systemdesign. Vi arbetar på naturens villkor och stöder de naturliga läkprocesserna istället för att störa dem. Det är därför du och dina patienter kan lita på Astra Tech implantatsystem, inte bara idag utan även i
morgon och övermorgon.

Ett implantatsystems framgång avgörs inte av en enskild egenskap. Precis som i alla naturliga system behålls den känsliga balansen tack vare att flera olika, men lika viktiga, egenskaper samverkar.

En unik kombination av nyckelfaktorer:
OsseoSpeed™ – mer ben snabbare
OsseoSpeed bygger på de bevisade framgångarna med TiOblast och är det första implantatet i världen med en kemiskt modifierad titanyta som stimulerar tidig benläkning och påskyndar benläkningsprocessen.

Resultatet av den råa fluorbehandlade titanytan är ökad benbildning och en starkare bindning mellan benvävnad och implantat. Tillsammans med MicroThread™ på implantatets hals ger OsseoSpeed snabb inläkning för en mer tillförlitlig och effektiv behandling. Fördelarna med OsseoSpeed är vetenskapligt bevisade och väldokumenterade.

MicroThread™ – biomekanisk benstimulans
Halsen på implantaten från Astra Tech är utformad med MicroThread™— minimala gängor som fördelar kraften optimalt och ger lägre belastningsvärden. Designen är baserad på en grundläggande förståelse för benvävnadens fysiologi, något som är nödvändigt för optimal implantatdesign. Eftersom benvävnaden är skapad för att klara hög belastning måste ett implantat vara utvecklat för att stimulera den omgivande benvävnaden så att den bevaras. Samtidigt måste man ta hänsyn till att den mest kritiska delen i kontakten mellan implantat och benvävnad är i det marginala kortikala benet där de högsta belastningarna uppstår.

Conical Seal Design™ – en stark och stabil koppling
Conical Seal Design™ är en konisk koppling under den marginala bennivån som leder kraften djupare ned i benet. Jämfört med koniska kopplingar som är placerade över den marginala bennivån och flatto-
flat-konstruktioner, reducerar Conical Seal Design spänningstoppar och därigenom bevaras det marginala benet. 
Conical Seal Design förseglar även implantatets insida mot omgivande vävnad, vilket minimerar mikrorörelser och mikroläckage. Conical Seal Design underlättar underhåll och ger en garanterad tillförlitlighet i samtliga kliniska situationer. Dessutom gör den täta och exakta passformen mellan implantat och distans att själva anslutningen av distansen är både snabb och enkel. Distansen är självguidande och anslutningen icke-traumatisk, vilket hjälper till att eliminera risken för att skada benvävnaden.

Connective Contour™ – optimal kontur för bindvävsanslutning 
Connective Contour™ är den unika kontur som skapas när du ansluter distansen till implantatet. Denna kontur medger en större anslutningsyta för mjukvävnaden (både i höjd och volym) som förenas med implantatets transmukosala del. Den förseglar och skyddar det marginala benet.