Cresco™ precision method

Precision för passiv passform

Cresco™ Precision Machine

Den protetiska lösningen Cresco™ bygger på den patenterade Cresco™ Precision Method. Denna laboratoriemetod innebär en standardisering av tillverkningen av protetiska implantatkonstruktioner med perfekt passform. Det korrigerar gjutfel med mycket hög precision. Resultatet blir att Cresco™ ger en passiv passform mellan den individuellt utformade konstruktionen och implantatet – utan mekanisk belastning.