Hemligheten bakom 0,3 millimeter

Bevarandet av den marginala bennivån är avgörande, såväl ur ett funktionellt som ur ett estetiskt perspektiv. En viss benförlust är dock allmänt accepterad som en oundviklig konsekvens av implantatbehandling. Vi har aldrig accepterat detta synsätt, eftersom det inte finns något skäl till att vare sig du eller dina patienter ska behöva acceptera benförlust.

Att bevara den marginala bennivån och skapa den biologiska vidden på distansnivå handlar ytterst om att ge rätt stimulans av benet och att skapa förutsättningar för en frisk mjukvävnad. Det har vi vetat om ända sedan vi startade 1985.

För att designa ett lyckat implantatsystem behöver man inte bara en stor kunskap om biologi, biomekanik och biokemi, utan också kunskap om vad som händer när dessa element interagerar. Vi insåg värdet av att ha ett holistiskt synsätt redan tidigt i processen när vi utvecklade Astra Tech Implantatsystem™. Och det är anledningen till att vårt implantatsystem är baserat på såväl biologiska som biomekaniska och biokemiska principer. Det är denna unika kombination av egenskaper som ger pålitliga, lyckade och långsiktiga resultat.

Vi har skapat ett implantatsystem där ett flertal egenskaper arbetar tillsammans:
OsseoSpeed™, MicroThread™, Conical Seal Design™ and Connective Contour™. Känt som Astra Tech BioManagement Complex™, är det denna unika kombination av egenskaper som ger pålitliga, lyckade och långsiktiga resultat.

Varje egenskap spelar en viktig roll. Den kemiskt modifierade ytan på OsseoSpeed stimulerar läkningen av ben runt implantatet. MicroThread och Conical Seal Design bevarar sen bennivån genom sina optimala biomekaniska och biologiska egenskaper, samt genom att fördela belastningen på bästa möjliga sätt och eliminera mikrorörelser och mikroläckage. Connective Contour skapar slutligen den optimala konturen i anslutningen mellan distans och implantat, vilket ger en ökad kontaktyta och volym av mjukvävnad som skyddar det marginala benet.

Detta är hemligheten bakom de minimala 0,3 millimeter i genomsnittlig benförlust när du arbetar med Astra Tech Implantatsystem.