Allmän information

Kursnivåer
Baskurser

-För dig som inte har någon eller liten erfarenhet av implantatbehandling.

 Påbyggnadskurs

– För dig med baskunskaper i implantatbehandling. (Du har deltagit i en baskurs eller har klinisk erfarenhet.)

Avancerade kurser

– För dig som har genomgått bas och påbyggnadskurs och har tillräcklig klinisk kunskap och erfarenhet att vilja lära mer om avancerade behandlingar.

Kurskategorier

  • Implantat kirurgi
  • Implantat protetik
  • Implantatkirurgi & protetik
  • Datorstödd implantatbehandling
  • Laboratorieteknik
  • Klinisk fotografering
  • Practice buildning
  • Seminarium/Symposium