Fördelar

Fördelarna med Atlantis™ på din klinik
Atlantis™ distanser skapar enkelhet och lönsamhet på din klinik genom att ge det estetiska och funktionella resultat som du och din patient förväntar er.

  • Utomordentlig funktion och estetik – så likt en naturligt preparerad tand du kan komma
  • Enkel arbetsgång – ta ett avtryck på implantatnivå och skicka det till ditt tandtekniska laboratorium
  • Minskar behovet av lagerhållning av prefabricerade distanser
  • Finns för alla stora implantatsystem och i de material du vill ha

Atlantis™ distanser minskar tiden för patientbehandling i stolen och klarar variationen i implantatvinkling, djup och rotation.