Dokumentation

Dokumentation – en viktig del

Astra Tech implantatsystem har en solid klinisk dokumentation till stöd för tillförlitliga resultat. Våra dentalprodukter är exceptionellt väldokumenterade och ett av världens snabbast växande implantatsystem. Dokumentation är genomgående en viktig del av Astra Techs kvalitetssystem.

1986 påbörjades ett omfattande program gällande studier som idag består av mer än 440 publicerade vetenskapliga referenser som utvärderar vårt implantatsystem.

Dentalprodukterna är dokumenterade för en rad indikationsområden och protetiska lösningar. Studierna visar enastående resultat både när det gäller funktion och trygghet.

– Mycket hög lyckandefrekvens
– Ingen eller begränsad marginal benresorption
– Frisk mjukvävnad
– Samma kliniska resultat vid både en-stegs och två-stegs kirurgi
– Förutsägbart positivt resultat vid tidig belastning

Pågående forskning och utveckling fokuserar såväl på mer krävande och avancerade situationer som alternativa behandlingsmetoder för förbättrad patientkomfort under behandlingen. Metoderna grundar sig på resultat från prekliniska in vitro och in vivo studier.

Dokumentation och resultat från våra studier är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och är sammanfattade i våra Scientific Reviews och Documentation Summaries.