Ett holistiskt synsätt

För att designa ett väl fungerande implantatsystem behöver man inte bara kunskaper om biologi och mekanik utan man måste också förstå vad som händer när de båda interagerar.

Redan på ett tidigt stadium av utvecklingen av Astra Tech Implant System™ förstod vi hur viktigt det är att se till helheten. Det är därför Astra Tech Implant System™ är baserat på biologiska och biomekaniska principer.

I och med att vi introducerade implantatytan OsseoSpeed™ som ger en unik topografi på nano-nivå, inkluderade vi även biokemiska egenskaper och tog ett steg vidare in i framtiden. Precis som i naturen beror en välanpassad existens inte enbart på en detalj. Nu räcker det inte längre att bara prata om biomekanik eller biokemi, eftersom ett flertal oberoende detaljer måste samverka. Den unika kombination av specifika egenskaper som samverkar i vårt implantatsystem Astra Tech BioManagement Complex™