Astra Tech Dental


Om Astra Tech Dental

Astra Tech är ett företag inom AstraZeneca group, ett av världens ledande läkemedelsbolag. Astra Tech Dental är ett av två affärsområden inom Astra Tech och har ett tydligt fokus på avancerad forskning och utveckling inom området dentala implantat.

Vad vi gör
Vi siktar på att ge dig som yrkesutövare friheten med obegränsade möjligheter när det gäller implantatbehandling. Våra produkter och lösningar är utformade för att bidra till att göra ditt jobb lättare, men vi kompromissar aldrig när det gäller pålitlighet, långsiktig funktion och estetik. Varje patient är en individ och medmänniska. Detta synsätt styr allting vi gör på Astra Tech Dental. Vårt jobb, i samarbete med tandläkarna, är inte bara att ersätta en eller flera förlorade tänder. Det handlar också om att få tillbaka den glädje och livskvalitet som försvunnit på grund av tandlösheten. Det är ett stort ansvar som vi tar på största allvar.

Vilka vi är
Vi har omfattande kunskaper om de biologiska och kliniska processer som all dental implantatbehandling bygger på, vilket gör att vi lär oss, ifrågasätter och ständigt tar fram förbättrade lösningar. Denna inställning och vår helhetssyn har gjort det möjligt för oss att presentera unika innovationer under årens lopp. Vi ser på utvecklingen av vårt företag, vårt implantatsystem och det vi har att erbjuda som en ständigt pågående förändringsprocess – vissa steg är långa och banbrytande medan andra bara gör vardagen på din implantatklinik lite enklare.

Våra kärnvärden
Frihet
Vi är öppna för nya idéer och våra produkter och tjänster ger dig frihet och flexibilitet. Vi erbjuder även öppna lösningar som är kompatibla med andra implantatsystem.

Enkelhet
Vi är lätta att ha att göra med, våra produkter och procedurer är okomplicerade och enkla och ger säkra resultat.

Pålitlighet
Vi håller vad vi lovar och står fast vid det vi säger. Våra produkter är pålitliga, väldokumenterade och ger förutsägbara resultat.

Estetik
Vi försöker se det vackra i allting och inspireras ofta av naturen. För oss handlar estetik om ett utseende som är så naturligt som möjligt, inte bara om perfekta vita tänder. Vi nöjer oss inte förrän den konstgjorda tandersättningen är så lik en naturlig tand att ingen kan se skillnaden, varken på den slutliga tandformen eller den omgivande mjukvävnaden. Och vårt mål är också hög hållbarhet.