Utbildning

Kurser & Utbildning
En värld av inspiration
Inspirerad av törsten efter ny kunskap, erbjuder Astra Tech ett brett utbud av kurser på mer än fem hundra platser runt om i världen. Tack vare vårt långsiktiga samarbete med kliniska centra och universitet, erbjuder alla våra kurser den senaste vetenskapliga informationen och tekniken. Oavsett om du har tidigare erfarenhet av implantatbehandling eller ej, är vi övertygade
om att du hittar kurser som passar dina behov och intressen.

Kunskap är nyckeln till utveckling
Undervisning och lärande har pågått i flera miljoner år; lager på lager av urminnes kunskap och nya upptäckter har gett oss den värld vi idag lever i. Vad händer om vi slutar lära oss?
Vår historia är baserad på långt framskriden teknologi och ständig tillväxt av kunskap. Teknologiska förändringar och ny information kommer i allt snabbare takt. Livslång utbildning är därför en förutsättning för att förbli professionell genom att ständigt sträva efter att förbättra sin kunskap och kompetens.