Documentation Summaries

Söker du efter information på hur design och egenskapar på ett implantat påverkar funktionaliteten och det estetiska resultatet? Eller vill du läsa om enastående resultat gällande bibehållande av det marginala benet vid användning av Astra Tech implantat system? Documentation Summaries kommer att ge dig svaren.

Vi har gjort sammanställningar av utvalda publicerade artiklar gällande olika aspekter av behandling med dentala implantat. Varje sammanställning innehåller granskat innehåll i publicerade artiklar gällande Astra Tech Dental produkter. Prospektiva studier och långtids uppföljningsstudier har varit det naturliga första valet.