För kliniker

Om Cresco™
Implantatbroar ur en annan synvinkel
Med Cresco™ har du full flexibilitet oavsett vilka implantatsystem du arbetar med och oavsett om du tillverkar en barkonstruktion, partiell bro eller fullbro. Cresco™ är oberoende av bromaterial, så du kan välja om du vill arbeta med titan eller med ädla eller oädla legeringar, till exempel koboltkrom.

Cresco™ gör de protetiska lösningarna estetiska och lättanvända
– Vinkling för optimal estetik
– Implantatsystem och bromaterial – du väljer själv
– Cresco API™ – ”All Parts Included” för enkelhetens skull
– Perfekt passform varje gång