Marginal Bone Maintenance

Långsiktigt bevarande av benet med Astra Tech Implant System™
Dags att utmana gamla sanningar
Hur åstadkommer du ett optimalt och långsiktigt resultat för dina patienter? Standardnormen för framgångsrika implantatbehandlingar från 1986 återspeglar inte vad som är möjligt att uppnå idag. Det finns inga skäl till att vare sig kliniker eller patienter ska acceptera en benförlust på upp till 1,5 millimeter baserat på en standard som sattes för 20 år sedan. I studie efter studie har det bevisats att den genomsnittliga marginala benförlusten med Astra Tech implantatsystem endast är 0,3 millimeter på fem år.