Cresco™ instrument

Cresco™-instrument
Vid användning av Cresco™ krävs endast ett begränsat antal instrument för laboratorieproceduren och den kliniska proceduren.

Instrument för laboratorieproceduren
– Vaxinstrument som används för att bocka vaxrör.
– Slot mejsel, Lång är en användbar skruvmejsel för laboratoriearbetet.

Instrument för den kliniska proceduren
– Slot mejslar av varierande längder för optimal protetik
– Cap Skruvmejsel underlättar åtdragningen av styrpinnen
– Cresco momentdragare som ger ett vridmoment på upp till 35 Ncm. Den fungerar på två sätt: både som momentdragare och som spärrnyckel. Vid protetikarbete används momentdragarfunktionen för att dra åt broskruvarna på den färdiga bron. 

Rekommenderat vridmoment

Använd lätt fingerkraft, 10 Ncm, för anslutning under provning.
Rekommenderat vridmoment för slutgiltig fastsättning av skruvretinerade konstruktioner är 35 Ncm.